Nieuwjaarsnummer Diepgang verschenen

Diepgang is een gezamenlijke uitgave van de Nederlandse Zeemanscentrale en de Stichting Pastoraat Werkers Overzee. Vier keer per jaar vindt het blad zijn weg naar Nederlandse koopvaardij-, bagger- en diepzeevisserijschepen, Nederlandse zeemansclubs en een ieder die een abonnement heeft.

diepgang

Dit nieuwste nummer en de meest recente uitgaven zijn hier te lezen.