Klein maar fijn – Centrum voor zeevarenden in Moerdijk

Mijn routeplanner heeft even moeite om de plek te lokaliseren, ik was het kleine toegangsweggetje al voorbij gereden. Maar dan weet ik het toch te vinden: pal naast de sluis richting het Hollands Diep bevindt zich het centrum voor zeevarenden Moerdijk. Het is maar twee avonden in de week geopend en je zult er geen mensenmassa’s aantreffen. Maar als het centrum open is, zijn er wel bijna altijd bezoekers en hun waardering is steevast hoog. Er zijn vrijwilligers genoeg en financiële zorgen zijn er nauwelijks: “Wij zijn het goedkoopste zeemanshuis ter wereld”

Locatie

Het centrum kent een relatief korte geschiedenis. Vijftien jaar geleden was er eigenlijk nog geen enkele voorziening in de Moerdijkse haven. Toen bleef er twee jaar een schip liggen, waar de bemanning niet af kon. De kerken in de regio kwamen in actie en naar aanleiding daarvan werd er een werkgroep geformeerd om voor een zeemanshuis te zorgen. Het havenschap reageerde positief en stelde een ruimte in hun directiegebouw ter beschikking. “Daar zaten we met bier, nootjes en een beamer,” vertelt vrijwilliger Jan. “Maar dat was toch niet zo handig. Toen heeft de havenmeester contact gezocht met de zeeverkenners. Nu mogen we hun gebouw gebruiken. De haven betaalt de aparte ruimte die we hebben. Het havenschap heeft verder gezorgd voor de koelkast, andere kasten, beamer, een internet-hotspot – en we mogen in hun bus rijden.” Naast de eigen ruimte mag de rest van het zeeverkennersgebouw ook worden gebruikt. In de centrale ruimte liggen op de tafels spelletjes en er kan worden getafeltennist. Dat het gebouw een beetje verborgen ligt, geeft niet: “De meeste bezoekers worden gehaald. Sommigen komen met de fiets. Die weten waar het is, want dat zijn de vaste bezoekers.”

Port of Moerdijk

Op het havencomplex van Moerdijk zijn verschillende soorten chemische industrie te vinden. Er komen tankers en containerschepen. Daarnaast meren schepen met stukgoed, turf en vuilnis (voor de afvalenergiecentrale) af. In de haven bevindt zich ook de werf van een groot baggerbedrijf. Naast Nederlanders bevinden zich op de schepen veel Filippijnen, Indonesiërs en Indiërs, en veel Oost-Europeanen. Er leggen zo’n 2000 zeeschepen per jaar aan. Een aantal schepen is “vaste gast”.

Vrijwilligers

Het centrum telt op dit moment 15 vrijwilligers. Zelfs de buurman-sluiswachter heeft zich als vrijwilliger aangemeld. Elke avond zijn twee personen aanwezig, één als kasbeheerder en één als chauffeur. Vanavond hebben Jan en Kees dienst. Jan was voorheen hoofd technische dienst van de suikerfabriek. Kees wilde machinist worden maar mocht dat niet vanwege zijn bril – hij heeft als scheepssurveyor heel de wereld rondgezworven. Beiden vinden het belangrijk dat zeevarenden af en toe van boord kunnen: “Even uit de sleur.” Ze zijn ook beschikbaar voor een praatje. “Dat gebeurt meestal als ze alleen zijn of bij mij iets komen kopen. In een groepje hebben ze genoeg aan elkaar. Soms gaat het gesprek ook over geestelijke zaken.”

Bezoekers

In het Moerdijkse centrum voor zeevarenden gaat het niet om de grote aantallen. Meestal zijn er 7-15 bezoekers op een avond. Op deze maandag zijn er Indonesiërs en Filippino’s op bezoek. Hun eerste stap binnen: de aankoop van telefoonkaarten. Tweede stap: met het busje naar de supermarkt in de buurt om inkopen te doen. Derde stap: een drankje na terugkeer in het centrum. Vervolgens wordt er getokkeld op de gitaar. De televisie staat aan zonder geluid. De sfeer is gemoedelijk. Om 22.00 uur wordt er een punt gezet achter deze avond en rijdt het busje de bemanningsleden weer richting hun schepen.

Gastenboek

In het gastenboek noteren de zeevarenden hun naam en schip. Er spreekt veel waardering uit de toegevoegde opmerkingen.

Havendominee

Dominee Huibert van der Ham doet het scheepsbezoek in de Moerdijkse haven. Hij meldt ook wie er naar het centrum toe zullen komen. Dominee van der Ham is daarnaast werkzaam voor de binnenvaartschippers. De diaconieën van de kerken in de buurt (die over de “goede doelen” gaan) steunen het centrum. Ieder jaar krijgen ze een brief met een verzoek om een bijdrage. De stichting die het centrum beheert is “neutraal”. Het centrum is aangesloten bij de Nederlandse Zeevarenden Centrale.

Kerst

Van kerst wordt serieus werk gemaakt. Er worden 70 pakketten samengesteld, ingepakt door mensen uit het nabije Klundert. Door een bijdrage van het havenschap mag er per pakket voor meer dan 20 euro worden ingekocht. Standaard zijn in ieder geval de klassieke muts en sokken, toiletspulletjes en etenswaren. In het pakket zit ook een folder met de goede boodschap. “Het is mooi en bijzonder hoeveel positieve reacties je iedere keer weer krijgt.”

Kasten met bijbels

Naast een kast met souvenirs en toiletspullen vallen in het centrum twee grote kasten met Bijbels in allerlei talen op. “Die worden geregeld meegenomen,” vertelt Jan. “We schrijven dan iets voorin, in de sfeer van ‘de allerbeste wensen’. Je kunt tegenwoordig wel makkelijk de Bijbel op je mobiele telefoon lezen, maar een echt boek voelt toch anders.”

Stefan Francke

Het Centrum voor Zeevarenden Moerdijk is geopend elke maandag- en donderdagavond van 19.00 tot 22.00 uur. Adres: Sluisweg – Roode Vaart, 4782 PT Moerdijk. Tel. 0168 416650.