Petitie

Op dinsdag 6 oktober om 13:15 hoopt een delegatie van de Nederlandse Zeevarendencentrale een petitie aan te bieden aan de commissie van Sociale zaken en werkgelegenheid van de Tweede kamer. Hierin wordt o.m. aangedrongen op een structurele financiering van het werk.  Zodra een afspraak is gemaakt maken wij hier melding van. Het zou fijn zijn als deze aanbieding onder grote belangstelling zou plaatsvinden.