Koopvaardij in oorlogstijd

Contracten van zes maanden die zes jaar worden. Soldaten in plaats van passagiers vervoeren. Een kans van 1 op 5 dat je om het leven komt door een torpedo, mijn of luchtbombardement. Zevenenzestig jaar geleden was het de realiteit voor de Nederlandse zeevarenden die in de koopvaardij werkzaam waren. Mede omdat koopvaardijschepen opnieuw onder het gezag van de marine kunnen komen te staan, is het belangrijk te herdenken wat er allemaal gebeurd is.

De jaarlijkse herdenking bij De Boeg op 4 mei in Rotterdam is daarbij waarschijnlijk het belangrijkst. Ook in Den Helder, Egmond aan Zee en Harlingen zijn er gedenktekens geplaatst en worden er ceremonies gehouden voor koopvaarders die hun leven op zee hebben verloren. De doorslaggevende rol die zeevarenden hebben gespeeld bij de overwinning van de geallieerden blijkt elke keer weer lastig voor het voetlicht te brengen. Zo bestaat het monument in Harlingen pas sinds 1995.

Het meest recent geplaatste monument is echter op het internet te zien. Daar kan de online-tentoonstelling ‘De verplichte vaart. Koopvaardij in oorlogstijd’ bezocht worden. Nu internet
aan boord steeds gewoner wordt, is het misschien een idee om op 4 mei deze tentoonstelling te bezoeken. De hommage aan de zeevarenden is te vinden op: www.tweedewereldoorlog.nl.

Herdruk “Gebleven”
Uitgeverij Flevo heeft besloten het boek ‘Gebleven’ van dr. Johan van der Wal te herdrukken. Niet alleen waren alle exemplaren van de eerste druk uitverkocht, ook bleek de auteur weer nieuwe informatie te hebben gevonden over de rol van de Harlingse koopvaardij in de tweede wereldoorlog. De lezer van de herdruk zal merken dat met de grondige en betrouwbare geschiedschrijving de namen op het Harlinger monument tot leven komen.