Lees Diepgang gratis

Diepgang is een kwartaaltijdschrift dat op de Nederlandse koopvaardij-, bagger- en diepzeevisserijschippen wordt verspreid. Het bevat interviews, recensies en beschrijvingen van ervaringen van zeevarenden en hun partners. Ook wordt er aandacht besteed aan wetenschap, godsdienst en kunst. Donateurs die de Nederlandse Zeevarendencentrale met minimaal 35 EUR jaar ondersteunen ontvangen Diepgang 4 maal per jaar. Digitaal is het tijdschrift gratis te ontvangen. Klik hier om u aan te melden!

Klik hier om Diepgang op onze website te lezen.