Niet langer Somalië – Piraterij in de Golf van Guinee

Op de website van de redersvereniging valt te lezen dat in 2019 162 gevallen van piraterij en gewapende overvallen op zee plaatsvonden. Van die 162 incidenten vonden er 64 incidenten plaats in de Golf van Guinee, vonden alle 4 kapingen van 2019 er plaats en voeren 10 van de 11 schepen waarop werd geschoten in deze Golf.

Ook in het Nieuwsblad Transport, is over ‘hotspot’ Golf van Guinee geschreven. Bertrand Monnet, deskundige op ‘economic crime management’, komt hierin aan het woord. Volgens hem is het leeuwendeel van de aanvallen toe te schrijven aan groepen piraten uit Nigeria. In een artikel in de Volkskrant wordt een andere deskundige opgevoerd. Het is Jake Longworth. Hij vertelt dat de Nigeriaanse bendes goed zijn georganiseerd. Ze volgen een beproefde werkwijze. Vanaf grote vissersboten op zee stappen ze over op speedbootjes, waarna ze toeslaan op tankers of bulkschepen. Aanvallen zijn gemeld tot 120 mijl uit de kust en zijn zeer gewelddadig. Tot voor een paar jaar kaapten de Nigerianen voornamelijk olietankers voor de lading, maar nu dat minder lucratief is door lagere olieprijzen storten ze zich op ontvoeringen. Gekidnapte bemanningsleden worden meegenomen en pas vrijgelaten als er losgeld is betaald. In 2018 werden er 78 personen gegijzeld. In 2019 waren het er 121. Dat komt grofweg overeen met 90% van het totale aantal ontvoeringen op zee dat jaar. De daadwerkelijke aantallen liggen waarschijnlijk hoger omdat niet alle aanvallen worden gemeld.

Het is niet makkelijk te begrijpen waarom de piraterij daar zo toeneemt. Als oorzaak wordt gedacht aan de combinatie van wisselende olieprijzen, grote corruptie en zwakke staten. Daarnaast zijn de kustwachten slecht uitgerust en is in een aantal landen de wetgeving om piraterij aan te kunnen pakken überhaupt niet aanwezig. Dus als piraten al gepakt worden kan een rechter ze niet veroordelen omdat het niet verboden is wat ze doen. De West-Afrikaanse staten zullen stabieler moeten worden en effectiever moeten optreden.’ En dat kan alleen als er goede wetgeving is.

Snel betere wetgeving invoeren? Daarbij moet ik vooral hopen dat er geen voorbeeld genomen wordt aan Nederland!

Helene Perfors

Bronnen:
De Volkskrant, 27 januari 2019/Nieuwsblad Transport, 9 juli 2019/Trouw, 17 januari 2020/
KVNR website/ITF website/Klaas Willaert, Moderne Piraterij in Oost- en West-Afrika, 2018/
Het Marineblad maart 2019., november 2019/Pirates of the Caribbean – Victor Enthoven/