Op 26 juli 2023 overleed ds. Jacob Bakker, Jaap, oud-koopvaardijpredikant op Curaçao en in Rotterdam/Amsterdam. Als warm, wijs en betrokken mens heeft hij veel kunnen betekenen voor zeevarenden en hun families en voor collega’s en vrijwilligers in het koopvaardijwerk. We schrijven oktober 1963 toen Jaap Bakker met zijn gezin vanuit zijn eerste gemeente op Terschelling […]

De Nederlandse Zeevarendencentrale heeft de Erasmusuniversiteit de opdracht gegeven het welzijn van de zeevarenden in Nederland in kaart te brengen. Het rapport van de wetenschappers vormt nu de basis voor een gesprek met de overheid. Samen met alle belanghebbenden en betrokkenen zal moeten afgesproken worden hoe de aanbevelingen uitgevoerd kunnen worden. U kunt het rapport […]

Minister Harbers heeft reders, havenbedrijven, vakbonden, kerken en de stichting Nederlandse Zeevarendencentrale (NZC) opgeroepen de welzijnszorg voor zeevarenden grondig te verbeteren. U kunt hier klikken om zijn toespraak te horen. Het bestuur van de NZC is inmiddels in overleg getreden met ambtenaren van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.  De minister deed zijn oproep n.a.v. […]

Op aangeven van de Nederlandse Zeevarenden Centrale heeft de Erasmusuniversiteit een onderzoeksrapport geproduceerd genaamd ‘Faciliteiten en financieringsbehoefte voor zeevarendenwelzijn in Nederlandse zeehavens’.Tijdens het symposium op donderdag 1 juni te Rotterdam werd het rapport besproken en bediscussieerd. Klik hier voor een kort verslag. De foto’s geven een levendige indruk van dit geslaagde symposium.