NZC Nieuwsbrief zomer 2019

Onze nieuwsbrief verschijnt jaarlijks en wordt verzonden aan al onze bekende adressen en belangstellenden. Daaronder ook degenen die ons in het verleden hebben gesteund. Wij stellen het op prijs u van onze activiteiten op de hoogte te houden.
Om onze nieuwsbrief te lezen klikt u hier.