Open brief aan kabinet

Tal van maritieme organisaties roepen de overheid op snel een effectieve bescherming mogelijk te maken van zeevarenden, lading en schepen onder Nederlandse vlag tegen piraterij.

openbrief

O.m. de Nederlandse Vereniging van Kapiteins ter Koopvaardij (NVKK), verladersorganisatie EVO, Nautilus International, het Verbond van Verzekeraars, de vereniging Maritiem Gezinskontakt, de Noord Nederlandsche P&I club en de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders hebben een brief aan de Tweede Kamer gestuurd waarin zij aandringen op een snelle oplossing voor een effectieve en sluitende bescherming van zeevarenden, lading en schepen varend onder de Nederlandse vlag.

De maritieme organisaties zijn van mening dat voor die gevallen waarin het ministerie van Defensie de bescherming niet kan garanderen er strikte voorwaarden moeten worden vastgesteld waaronder gewapende private beveiligers op Nederlandse koopvaardijschepen zijn toegestaan. Door de handen ineen te slaan, hopen de organisaties dat er een doorbraak komt in de politieke patstelling in dit dossier.

Ze constateren dat er nog steeds discussie is in hoeverre de inzet van Defensie (Vessel Protection Detachments) geoptimaliseerd kan worden. Hangende deze discussie blijft een sluitende aanpak echter uit. In de brief worden kabinet en parlement opgeroepen spoedig duidelijkheid te geven over de uiterste inzet van VPD’s. De veiligheid op zee mag hier niet onder lijden.

Onderstaand is de tekst van de brief te lezen:

open brief01open brief02