Opgewekt

In elk vissersdorp is het te vinden, een monument voor hen die op zee gebleven zijn. Soms is het een beeld van een moeder of echtgenote die over de zee tuurt in de hoop haar geliefde te zien terugkeren. Vaak is het een lijst van in steen gebeitelde namen.  Een lijst die altijd langer kan worden. Zoals vorig jaar in Urk. Toen verdronken er twee garnalenvissers.

Wie naar zee gaat, neemt de beslissing om risico te nemen. De vele afbeeldingen aan boord van Maria, Jezus of engelen hebben hiermee te maken. Net zoals dat er scheepsbijbels worden meegenomen.

Zou dit zijn zodat men aan boord niet vergeet aan God te denken? Zonder Zijn zegen vaart immers niemand wel. 
Of zijn de afbeeldingen en de bijbel een waarschuwing voor de opvarenden? Dat men niet vergeet dat alleen God machtiger is dan de zee? Dat de mens kwetsbaar is en niet hoogmoedig moet worden? Dat men zorgvuldig en voorzichtig te werk gaat?
Of gaat het om nog iets anders? Gaat het om de momenten waarbij het schip in nood is en men het niet meer weet? Dat er dan om hulp van boven gevraagd kan worden? Dat men mag hopen op een wonder?

Een heel andere vraag die gesteld kan worden is waarom Jezus tijdens zijn leven op aarde een aantal vissers uitkoos als leerling. Waarom juist hen? Zou het zijn omdat vissers weet hebben van de dood en dit hen er niet van weerhoudt te gaan varen?
Het verhaal dat gaat over Jezus Christus is dat hij sterker bleek dan de dood. Verteld wordt dat hij daar gewoon doorheen ging. Zoals zijn voorouders ooit door de Schelfzee liepen. Weg van het land waar ze slaven waren en op weg naar het land van melk en honing.

Jezus vraagt zijn volgelingen om hetzelfde te doen. Om niet bang te zijn maar het avontuur aan te gaan. Om de weg te gaan waarvan je diep van binnen weet dat die goed is. Dat je daarbij je angsten, ja, zelfs je doodsangsten overwint.
Maria heeft Jezus nooit proberen tegen te houden. Het was haar duidelijk dat hij zijn eigen weg moest gaan. Jezus wist dat die moeilijk was maar hij moest toch gaan.

Het verhaal gaat dat, hoewel Jezus gekruisigd werd en begraven, hij niet dood is maar leeft. Dit is verteld door een engel. Hij sprak de vrouwen aan die bij zijn graf rouwden om Jezus’ dood. Hij deed dit op zo’n manier dat ze opgewekt werden. 

Voor een ieder die in zijn leven een weg gaat die niet zonder gevaar is, is dit een verhaal dat herinnerd moet blijven. Vandaar die afbeeldingen van Maria, Jezus, engelen en  die scheepsbijbel aan boord. Hopelijk is het verhaal bij de mensen die ze aan de wal achterlaten ook bekend!

Leon Rasser