Over ons

De Nederlandse Zeevarenden Centrale (NZC) is een samenwerkingsorganisatie waar vertegenwoordigers van de Protestantse Kerk, de Nederlandse en Christelijke Gereformeerde Kerken, de Orthodoxe kerken in Nederland, de Remonstrantse Broederschap, diverse Evangelische Kerken en het Leger des Heils op tal van manieren samenwerken met centra voor zeevarenden. Tevens zet men zich in voor Nederlandse zeevarenden en hun families en worden mensen aan boord of thuis bezocht. Behalve kerken zijn de Vereniging Maritiem Gezinscontact, Stichting Koopvaardijpersoneel ’40 – ’45, het Comité Kerstfeest op Zee, het Diaconaal Havenproject Rotterdam, Stichting Het Havenlicht en het Weduwe van der Schalkfonds vertegenwoordigd bij de NZC.

De Nederlandse Zeevarendencentrale is aangesloten bij de ICMA (International Christian Maritime Association).

Belangenbehartiging

Bij de overheid en bedrijven worden heel wat besluiten genomen die van invloed zijn op het welzijn van zeevarenden. De Nederlandse Zeevarendencentrale is in allerlei organen vertegenwoordigd om de belangen van zeevarenden te behartigen. Ook vindt er gevraagd en ongevraagd contact plaats met reders, vertegenwoordigers van havenbedrijven, overheden, vakbond en andere belangenorganisaties, evenals met politici, journalisten en kerkelijke vertegenwoordigers.

Evangelisatie

De mensen die zich inzetten onder de paraplu van de Nederlandse Zeevarendencentrale werken vanuit een christelijke achtergrond. Afhankelijk van de interesse van zeevarenden worden bijbels, religieuze lectuur, iconen en bidprentjes beschikbaar gesteld. Uiteraard komen in de gesprekken bij gelegenheid geestelijke zaken aan de orde.

Kerstfeest op Zee

Een oude traditie die in ere wordt gehouden is dat op elk schip met een Nederlandse vlag met kerst een DVD of USB-stick met kerstmuziek en een overweging gestuurd wordt. Deze wordt afgespeeld tijdens het kerstdiner. De sticks en DVD’s zitten in een kerstdoos die wordt verzorgd door het Comité Kerstfeest op zee.