Over ons

De Nederlandse Zeevarenden Centrale (NZC) is een samenwerkingsorganisatie gericht op het welzijn van Nederlandse zeevarenden en koopvaarders die zich met hun schip in een Nederlandse haven bevinden. Alle centra voor zeevarenden zijn lid van deze organisatie. Daarnaast zijn ook een groot aantal kerken vertegenwoordigd te weten de Protestantse Kerk in Nederland, de Nederlandse en Christelijke Gereformeerde Kerken, de Orthodoxe kerken in Nederland, de Remonstrantse Broederschap, diverse Evangelische Kerken en het Leger des Heils. Ook de Vereniging Maritiem Gezinscontact, Stichting Koopvaardijpersoneel ’40 – ’45, het Comité Kerstfeest op Zee, het Diaconaal Havenproject Rotterdam, Stichting Het Havenlicht en het Weduwe van der Schalkfonds maken deel uit van de koepel.

De Nederlandse Zeevarendencentrale is aangesloten bij de ICMA (International Christian Maritime Association).

Bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter: Mw Marianne Kloosterboer

Penningmeester: Dhr. Arjen van der Veen

Secretaris: Dhr. Pieter Kaptein

Algemeen bestuurslid: Dhr. Henk Daniëlse

Algemeen bestuurslid: Mw. Marja van Vliet

Algemeen bestuurslid: Dhr. Hilbert Penninga

Om contact op te nemen met het bestuur kunt u hier klikken.