Over ons

De Nederlandse Zeevarenden Centrale (NZC) is een samenwerkingsorganisatie gericht op het welzijn van Nederlandse zeevarenden en koopvaarders die zich met hun schip in een Nederlandse haven bevinden. Alle centra voor zeevarenden zijn lid van deze organisatie. Daarnaast zijn ook een groot aantal kerken vertegenwoordigd te weten de Protestantse Kerk in Nederland, de Nederlandse en Christelijke Gereformeerde Kerken, de Orthodoxe kerken in Nederland, de Remonstrantse Broederschap, diverse Evangelische Kerken en het Leger des Heils. Ook de Vereniging Maritiem Gezinscontact, Stichting Koopvaardijpersoneel ’40 – ’45, het Comité Kerstfeest op Zee, het Diaconaal Havenproject Rotterdam, Stichting Het Havenlicht en het Weduwe van der Schalkfonds maken deel uit van de koepel.

De Nederlandse Zeevarendencentrale is aangesloten bij de ICMA (International Christian Maritime Association).

Belangenbehartiging

Bij de overheid en bedrijven worden heel wat besluiten genomen die van invloed zijn op het welzijn van zeevarenden. De Nederlandse Zeevarendencentrale is in allerlei organen vertegenwoordigd om de belangen van zeevarenden te behartigen. Ook vindt er gevraagd en ongevraagd contact plaats met reders, vertegenwoordigers van havenbedrijven, overheden, vakbond en andere belangenorganisaties, evenals met politici, journalisten en kerkelijke vertegenwoordigers.

Identiteit

Hoewel de betrokkenheid van de kerken misschien anders doet denken is de Zeevarendencentrale geen kerkelijke maar een algemene, neutrale organisatie. Iedere zeevarende op een koopvaardijschip in Nederland kan een beroep doen op de welzijnsfaciliteiten. Geestelijk verzorgers hebben bij een bezoek aan boord ook oog voor praktische zaken als het meebrengen van tweedehands kleding of SIM-kaartjes. Tevens zijn zij behulpzaam bij het doen van boodschappen of het vormgeven van het walverlof. Ook bemanningen waarvan het schip aan de ketting is gelegd worden met raad en daad bijgestaan. Dit alles geldt ook voor vrijwilligers die bezoeken aan boord brengen.

Kerstfeest op Zee

Een oude traditie die in ere wordt gehouden is dat op elk schip met een Nederlandse vlag met kerst een DVD of USB-stick met kerstmuziek en een overweging gestuurd wordt. Deze wordt afgespeeld tijdens het kerstdiner. De sticks en DVD’s zitten in een kerstdoos die wordt verzorgd door het Comité Kerstfeest op zee.