Wat wij doen

De Nederlandse Zeevarendencentrale houdt zich met tal van zaken bezig. Hieronder vindt u een overzicht.

Pastoraat
In de Nederlandse havens bezoeken predikanten en pastorale werkers de schepen. Op deze manier kunnen zeevarenden hun hart even luchten of gewoon eens een gesprek in het Nederlands voeren. Tijdens het bezoek gaan evangelisatie (meebrengen bijbels, meditaties) en diaconaat (meebrengen telefoonkaarten, geld overmaken naar familie, de weg wijzen naar het centrum voor zeevarenden of stadscentrum) vaak hand in hand samen. Een aantal pastores is gespecialiseerd in het bieden van hulp bij traumatische situaties.

Diaconaat
Het overgrote deel van de zeevarenden heeft zwaar maar interessant werk waar men redelijk tot goed voor wordt betaald. Aan de kleine groep zeevarenden die tussen wal en schip terecht komen wordt diaconale hulp verleend. Hierbij kan men denken aan de verkoop van 2e hands winterkleding, 2e hands fietsen of het beschikbaar stellen van spelletjes en lectuur.

Soms laat een reder zijn bemanning aan hun lot over. Zo´n schip wordt aan de ketting gelegd. Hulp aan de bemanning is dan noodzakelijk. Er wordt dan gezorgd voor eten, drinken en verwarming om de periode door te komen totdat er een oplossing is bereikt. De vakbond helpt de zeevarenden om hun achterstallig loon uitbetaald te krijgen.

Bij ontslag wordt zeevarenden de weg gewezen bij de ingewikkelde procedures. Ook wordt er hulp geboden aan zeevarenden die in een Nederlands ziekenhuis terecht komen. Maar al te vaak wordt er slordig omgesprongen met hun rechten. Er wordt opgelet dat de zeevarende zelf een kopie van zijn medische gegevens in handen krijgt. Zo kan worden voorkomen dat corrupte  dokters in het buitenland hem onterecht genezen verklaren. Zo is hij er zeker van dat hij zijn ziektegeld krijgt.

Centra voor zeevarenden
De NZC steunt een aantal centra voor zeevarenden in Nederland. Deze zijn te vergelijken met de kerkelijke militaire tehuizen in het leger. Het meest belangrijke van deze plekken is het geven van de gelegenheid om even van boord te zijn. Dat is niet vreemd wanneer je bedenkt dat veel zeevarenden meer dan negen maanden aan boord wonen.

De mogelijkheid om gebruik te kunnen maken van een snelle internetverbinding zonder databeperking is populair. Verder zijn er o.a. een bar, een biljart en een winkeltje met souvenirs, zeep, schoenpoetsmiddelen, telefoonkaarten etc. Naast de al eerder genoemde tweedehands kleding zijn er ook in allerlei talen gratis boeken verkrijgbaar. Ook is er een gebedsruimte te vinden.

De centra voor zeevarenden zijn laagdrempelig. Met uitzondering van alcoholische versnaperingen zijn de prijzen laag of afwezig. Voor het busje dat tussen schip en centrum voor zeevarenden rijdt hoeft men niet te betalen.

Kerkdiensten
In verschillende centra voor zeevarenden worden er wekelijks oecumenische vieringen gehouden. Door de toegenomen werkdruk hebben zeevarenden steeds minder tijd de dienst bij te wonen. Dit wordt gedeeltelijk ondervangen door vieringen aan boord te houden. In een aantal centra voor zeevarenden wordt daarom alleen op hoogtijdagen een dienst gehouden.

De voorgangers hebben een oecumenische houding. Zij proberen protestantse, rooms katholieke én orthodoxe gelovigen aan te spreken. Ook niet-christenen zijn welkom. In een bijzondere situatie wordt er contact gezocht met een geestelijk leider met dezelfde religie en taal als de zeevarenden.

Nederlandse predikanten worden wel eens gevraagd de begrafenis van een oud-zeevarende te leiden.

Voor Nederlandse zeevarenden worden er jaarlijks koopvaardijdiensten gehouden. Deze worden in november gehouden. Nadere informatie zal tijdig op deze website te vinden zijn. Een speciaal moment is de herdenking van de gevallenen op zee. De diensten vinden plaats in kerken in Harlingen, IJmuiden en Rotterdam en in het centrum voor zeevarenden in de Eemshaven. In Vlissingen wordt volgens de Engelse traditie een Sea Sunday georganiseerd.

Een andere traditie die in ere wordt gehouden is dat op elk schip met een Nederlandse vlag met kerst een CD met kerstmuziek en een overweging gestuurd wordt. Deze wordt afgespeeld tijdens het kerstdiner. De CD zit in een kerstdoos die wordt verzorgd door het Comité Kerstfeest op zee.

Evangelisatie
De mensen die zich inzetten onder de paraplu van de Nederlandse Zeevarendencentrale werken vanuit een christelijke achtergrond. Afhankelijk van de interesse van zeevarenden worden bijbels, religieuze lectuur, iconen en bidprentjes beschikbaar gesteld. Uiteraard komen in de gesprekken bij gelegenheid geestelijk zaken aan de orde.

Belangenbehartiging
Bij de overheid en bedrijven worden heel wat besluiten genomen die van invloed zijn op het welzijn van zeevarenden. De Nederlandse Zeevarendencentrale is in allerlei organen vertegenwoordigd om de belangen van zeevarenden te behartigen. Ook vindt er gevraagd en ongevraagd contact plaats met reders, vertegenwoordigers van havenbedrijven, overheden, vakbond en andere belangenorganisaties, evenals met politici, journalisten en kerkelijke vertegenwoordigers.