Wie wij zijn …

De Nederlandse Zeevarendencentrale is een samenwerkingsorganisatie waar vertegenwoordigers van de  Protestantse Kerk, de Nederlandse en Christelijke Gereformeerde Kerken, de Orthodoxe kerken in Nederland, de Remonstrantse Broederschap, diverse Evangelische Kerken en het Leger des Heils op tal van manieren samenwerken met zeevarendencentra, pastores, werkgroepen en commissies die actief zijn in de belangrijkste havens van Nederland en zich inzetten voor Nederlandse zeevarenden en hun families. Hierbij kan gedacht worden aan de zeevarendencentra in Nederland, de vereniging Maritiem Gezinscontact, Stichting Koopvaardijpersoneel ’40 – ’45, het comité Kerstfeest op Zee, het Diaconaal Havenproject Rotterdam, stichting Het Havenlicht en het Weduwe van der Schalkfonds.

De Nederlandse Zeevarendencentrale is aangesloten bij de ICMA (International Christian Maritime Association). Alle leden van de ICMA vindt u hier.