Pasen

De dood overwonnen

Het leven is niet eerlijk. Hoewel een blik op Facebook anders doet vermoeden is de ene mens toch een stuk mooier, gezonder, rijker of slimmer dan de ander. Over deze ongelijkheid kan men zich enorm opwinden. Een mogelijk troostende gedachte is (de ‘dooddoener’) dat we uiteindelijk allemaal gelijk zullen eindigen: in een kist of bodybag.
Spiritual light in cupped hands on a black background
Nu gaat er al zo’n 20 eeuwen een vreemd verhaal dat er iemand is voor wie dat laatste niet geldt. Zijn naam is Jezus Christus. Na drie dagen in een graf te hebben gelegen, stond hij weer op. Hoewel Hij zijn leven, na enkele aardse verschijningen, in de hemel voortzet, is het wel opvallend dat Zijn tijd op ‘aarde leven’ volledig in het teken stond van het helpen van mensen die lelijk (zoals melaatsen), ziek of arm waren. Daarnaast wist de man uit Nazareth ook lastig te begrijpen zaken heel goed uit te leggen.
Iemand die mooi, slim, gezond en rijk is kan grote indruk maken op anderen. Dit kan uiteindelijk teruggevoerd worden op de grote afstand die deze persoon van de dood lijkt te hebben. Mooi is immers het tegenovergestelde van vervallen. Vervallen verwijst naar een naderend einde. Mooi kan ook te maken hebben met symmetrie, dat weer naar (levens)kracht wijst.
Wie slim is kan situaties de baas, die voor domme mensen het einde betekenen. Wie rijk is kan de beste doktoren inschakelen, de beste medicijnen kopen en comfortabel wonen en reizen. Ziektes kunnen zo wat langer verder buiten de deur gehouden worden en zo houdt een rijk iemand de dood ver van zich weg.
Het zoveel mogelijk afstand bewaren van de dood lijkt in de westerse wereld in de 21ste eeuw de belangrijkste activiteit van de mens. Zo wordt een groot deel van het belastinggeld besteed aan onderwijs en gezondheidszorg. Veel mensen sporten en eten gedisciplineerd en voelen zich volkomen vrij laatdunkend te spreken over degenen die dat niet doen. Daarnaast zijn ze bereid zich van alles te ontzeggen om geld te kunnen verdienen.
Confrontatie met mensen die ogenschijnlijk dichter bij de dood zijn wordt gezien als overlast en gezeur. Psychologen hebben hierbij vastgesteld dat het zien van arme, zieke en lelijke mensen angst oproept. Ze verwijzen (ook al willen ze dat zelf niet)  naar het onvermijdelijke dat niemand wil: de dood.
Jezus Christus had op aarde een volkomen andere levenshouding. Hij wist ook tijdens Zijn aardse leven dat hij voorbestemd was om de dood niet te mijden, maar er dwars door heen te gaan. Het was niet eenvoudig en Hij is ook bang geweest, maar is uiteindelijk wel gegaan.
Jezus heeft mensen opgeroepen hem na te volgen. Om mensen met minder geld, een zwakkere gezondheid of een weinig fraai uiterlijk niet links te laten liggen. Hij heeft uitgelegd dat je dan een domme fout maakt. Dat je in je jacht om een goed leven te leiden te ver gaat, terwijl alles dichtbij huis ligt. Als je daar eenmaal om je heen kijkt zal je mensen treffen met een mindere gezondheid, kleine beurs en een uiterlijk dat niet lijkt op diegenen die gebruikt worden om de verkoop van frisdrank, kleding of vakanties aan te jagen. Dat juist díe mensen van grote betekenis zijn is wonderlijk. Zoals opstaan uit de dood dat is. Helemaal uit te leggen is het niet, maar dat we dit inzicht hebben is zeker het vieren waard.
Fijne paasdagen gewenst!
Leon Rasser