Piraterij

Inmiddels is de wet die de mogelijkheid biedt gewapende private beveiligers aan boord te hebben van Nederlandse koopvaardijschepen aangenomen door de Eerste Kamer der Staten Generaal. Dit betekent dat zeevarenden nu beter beschermd kunnen worden tegen piraten.

Het is vermeldenswaardig dat de Zeevarendencentrale hier een bijdrage aan kon leveren.