Piraterijdossier: the continuing story…

SP, weg ermee!

Al vaker berichtten we in Diepgang over de kwestie betreffende private beveiligers aan boord van schepen onder Nederlandse vlag. Na negen jaar discussie is het bijna zomer 2017 en is nog steeds niet afdoende geregeld waar het om gaat: namelijk wetgeving waarin zeevarenden goed worden beschermd. Gelukkig is er eindelijk iets te melden. Op 15 februari heeft VVD-kamerlid Han ten Broeke (samen met CDA-er Raymond Knops) de definitieve versie van zijn ‘Initiatiefwet ter bescherming van de koopvaardij’ naar de Tweede Kamer verzonden. Op zijn Facebookpagina schrijft hij, “…het is een schande dat Nederland zo’n beetje het laatste land is dat nog niet toestaat beveiliging in te huren als mariniers niet of niet snel genoeg beschikbaar zijn.” De komende maanden hoopt hij, let wel: hoopt hij, een meerderheid in de Tweede Kamer te kunnen overtuigen.

Inmiddels ligt zijn initiatiefwet bij de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie. Daar wordt de openbare behandeling van dit ‘voorstel van wet’ voorbereid. Dat betekent dat als er vragen bij het voorstel zijn, deze eerst moeten worden beantwoord, voordat het proces van wetgeving verder kan. Het verslag van 7 april van de commissie* geeft aan dat er bij de diverse politieke partijen nog veel vragen zijn. Dat lijkt me niet meer dan normaal. Het gaat tenslotte om zeer belangrijke zaken als bijvoorbeeld de zwaardmacht en de aansprakelijkheid van de kapitein. Ook wie of wat hier financieel beter van wordt moet nauwlettend in de gaten gehouden worden. Want laten we niet naïef zijn, er zijn grote belangen mee gemoeid.

Echter veel van deze vragen (of sterk daarop lijkende) zijn jaren geleden al gesteld bij de toenmalige overleggen binnen de Kamercommissies. Kosten, geweldsmonopolie, gewonde onschuldige vissers; wederom komen ze langs gehobbeld. Daarnaast ligt ook naïveteit op de loer. Zo vragen de leden van de CDA-fractie de initiatiefnemers nader uiteen te zetten in hoeverre het thans voorkomt dat tegen de wet in gewapende particuliere maritieme beveiligers worden ingehuurd en dat men daar over zwijgt. Eh, juist. Of deze, van de SP: “Hoeveel zijn VPD’s duurder en hoe moet dat prijsverschil verklaard worden?” Een en ander stemt me nogal droevig.
Wat me echter ronduit giftig maakt is dat de SP suggereert dat Ten Broeke maar een paar spelers uit het maritieme veld voor zijn wet heeft geconsulteerd, met name die van de rederijen en ‘een enkele private partij met een specifiek commercieel belang’. Waardoor een ‘beperkte set aan belangen’ de boventoon zou voeren. Kortom: de gerechtvaardigde bezorgdheid die er leeft bij de reders wordt weggezet als ijskoud commercieel belang. Om maar niet te spreken van het feit dat er – op een zeer beledigende manier – volkomen voorbijgegaan wordt aan bijvoorbeeld het thuisfront en het koopvaardijpastoraat.

Inmiddels is de afgelopen maand de piraterij bij Somalië significant toegenomen. Het kan goed zijn dat het een tijdelijke toename is. Het kan ook zijn dat het de voorbode is van een nieuwe golf aan ellende voor zeevarenden en hun thuisfront. Hoe het ook zij, die bescherming moet maar eens geregeld worden. De geluiden uit de kringen van de vakbond, de kapiteinsvereniging en de redersvereniging zijn gematigd positief; men wacht af wat er uit deze ronde komt. Ikzelf ben wederom pessimistisch, met (mislukte) formatiebesprekingen, binnenkort het zomerreces en tegen september het hele gebeuren rond Prinsjesdag zie ik nog geen initiatiefwet die aangenomen gaat worden.
Is het niet ‘Piraterijdossier: the neverending story’?

Helene Perfors
*link met een overzicht van de stukken: https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2016Z17297&did=2017D05244