PKN wil naar duurzaam koopvaardijpastoraat

In de havens van Amsterdam en Rotterdam werken twee fulltime predikanten van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Deze koopvaardijpastores bieden in uiteenlopende situaties een luisterend oor en een helpende hand aan zeevarenden. Vanwege een teruglopend aantal kerkleden en daarmee ook teruglopende geldmiddelen heeft de PKN eens goed gekeken naar de situatie en financiering van dit koopvaardijpastoraat. Drs Cees Hendriks heeft daartoe het rapport ‘Quo Vadis’ geschreven. Op grond van zijn bevindingen heeft de generale synode – zeg maar het parlement – van de PKN besloten dat het koopvaardijpastoraat behoort ‘tot het wezen van de kerk’ en dat zij ‘haar verantwoordelijkheid voor dit pastoraat aanvaardt’.

Helemaal gered zijn de koopvaardijpastores daarmee niet. De kerk moet bezuinigen, dus er zal voor de nabije toekomst gekeken moeten worden naar andere financieringsbronnen.
Als die niet gevonden worden zal per 1 januari 2022 wellicht overgegaan worden tot een afbouw van de financiering. De PKN heeft een projectmanager aangesteld om in samenwerking met de Nederlandse Zeevarendencentrale naar alternatieven te zoeken.

Helene Perfors