Scheepsbijbel voor Vos Sugar

Het leven van zeevarenden kan eenzaam, gevaarlijk en behoorlijk stressvol zijn. De pastores van de zeemanshuizen proberen de mensen aan boord met raad en daad bij te staan. Gelukkig zijn er ook vrolijke momenten waar de kerk een rol bij mag spelen.

scheepsbijbel

Zo mocht koopvaardijpredikant dominee Leon Rasser de scheepsbijbel uitreiken aan de kapitein van de splinternieuwe Vos Sugar. De ‘Christening’ van het schip vond plaats op 21 april op de Felison Terminal in IJmuiden.