Zeevarenden kunnen te maken krijgen met heftige, soms ook traumatische gebeurtenissen.

Een voorbeeld is het overlijden van een collega. Ook kan gedacht worden aan ongevallen, aanvaringen, brand aan boord, ernstig ziek worden, piraterij, geen salaris ontvangen of alsmaar niet afgelost worden. Bij ‘schepen aan de ketting’ speelt vaak een combinatie van deze factoren. De geestelijk verzorgers zijn bekend met deze situaties en weten hoe te handelen.

Als u een beroep op hen wilt doen kunt u een e-mail sturen naar slachtofferhulp@zeevarendencentrale.nl. Binnen enkele uren kunt u een reactie van ons verwachten. Elders op deze website treft u de contactgegevens van de geestelijk verzorgers aan. Er is altijd iemand die u telefonisch te woord kan staan.