Steun de Paasactie

Al meer dan een jaar zijn zeevarenden nauwelijks tot niet in staat hun schepen te verlaten. Vorig jaar hebben we hen een hart onder de riem willen steken door een Paasgroet, SIM-kaartjes en tulpen aan boord te brengen. Ook dit jaar zouden we graag wat kleur in het grauwe leven aan boord willen brengen en met de opvarenden woorden willen delen over hoop en nieuw leven.

Om ons werk te kunnen doen zijn we afhankelijk van giften. Uw bijdrage is dan ook van harte welkom. Het banknummer van de Nederlandse Zeevarendencentrale te Rotterdam is NL72 INGB 0000 144030. Zou u hierbij ‘Paasactie’ willen vermelden?

Wij danken u voor uw steun!