Stichting Diaconaal Havenproject Rotterdam

Voor het Bulletin van de Stichting Diaconaal Havenproject Rotterdam, met informatie over het prepensioen van de diaconaal werker en een terugblik op de laatste 30 jaar, klikt u hier.

Het bestuur dankt u voor uw steun, materieel en immaterieel, soms al vanaf de oprichting van de Stichting. Met deze steun kon plaatsvervangend  voor vele kerken in Zuid-Holland een bijdrage worden geleverd aan het welzijn van duizenden zeevarenden aan boord van schepen en in ziekenhuizen.

RTV Rijnmond had een interview met onze pensionaris, voor dit interview klik hier.