Tulpen uit Amsterdam

Theo van Zuilekom van stichting Het Havenlicht en havendominee Leon Rasser van het Protestants Koopvaardijwerk Amsterdam hadden hun auto’s vol met bossen tulpen.

Samen met een kaart met Paasgroet worden deze rondgedeeld op schepen in de havens van Amsterdam. Vanwege de corona pandemie mogen zeevarenden niet meer de wal op en veel aflossingen worden uitgesteld.

Uit de reacties van veel bemanningsleden bleek dat deze uiting van meeleven heel erg gewaardeerd wordt.