Uitbreiding samenwerking

De Nederlandse Zeevarenden Centrale is een stichting die samenwerking beoogt op het gebied van het welzijn van zeevarenden. Sinds kort neemt naast de Protestante Kerk in Nederland, de Nederlandse en Christelijke Gereformeerde Kerken en het Leger des Heils ook de Remonstrantse Broederschap hieraan deel.

Evangelische kerken weten zich door de zendingsorganisatie ‘Het Havenlicht’ vertegenwoordigd. Hierdoor kan onze stichting niet alleen de zeevarendencentra en scheepsbezoekers ondersteunen, maar ook organisaties als het comité Kerstfeest op Zee, de Vereniging Maritiem Gezinskontakt en de Stichting Koopvaardijpersoneel ‘40 – ‘45.