Vaar mee met de Smaragd!

De Stichting Koopvaardijpersoneel 1940 – 1945 organiseert jaarlijks een vaartocht door de Rotterdamse haven. Deze is ooit begonnen als een reünie voor mensen die in de Tweede Wereldoorlog werkzaam waren op koopvaardijschepen. Naderhand namen zij ook familieleden, bekenden en begeleiders mee en werden zij ook vergezeld door mensen met een interesse in de koopvaardij. Door overlijden of een zwakke lichamelijke conditie zijn er inmiddels geen veteranen meer aan boord te vinden.

smaragdmooi

Ter nagedachtenis aan hen die hun leven in de waagschaal hebben gesteld wordt de boottocht echter nog immer gehouden. De Nederlandse Zeemanscentrale mag namens de stichting Koopvaardijpersoneel dan ook een ieder die zich verbonden weet met hen die leven en werken op zee uitnodigen om mee te varen.

Na aanmelding kan men op 23 augustus vanaf 10.30 uur aan boord gaan van de Smaragd aan de Willemskade bij het Wereldmuseum te Rotterdam. Het schip is onderweg van 11.15 tot 16.00 uur. De kosten voor de tocht bedragen 30 EUR. Dit is inclusief lunch en consumpties. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met het secretariaat van de Zeemanscentrale, Willemskade 13, 3016 DK te Rotterdam, contact@nederlandsezeemanscentrale.nl.