Samenwerkende organisaties

Comité “Kerstfeest op zee”
Zeevarenden die met de kerst aan boord zijn, ontvangen van het het comité kerstfeest op zee een kerstpakket.

Vereniging Maritiem Gezinscontact
De Vereniging Maritiem Gezinscontact is er voor en door familie van zeevarenden

Stichting Pastoraat Werkers Overzee
De Nederlandse waterbouw heeft een eigen pastorale organisatie.

Stichting Koopvaardijpersoneel 1940 – 1945
De belangrijkste Nederlandse bijdrage aan de bevrijding van ons land is geleverd door de zeevarenden ter koopvaardij. Nu er bijna geen veteranen meer in leven zijn wil de stichting koopvaardijpersoneel 1940 -1945 de herinnering aan hen levend houden en de nabestaanden een hart onder de riem steken.

Havenlicht
De medewerkers van stichting Het Havenlicht zijn in tal van havens actief.

International Christian Maritime Association
Overal ter wereld zijn christelijke organisaties actief die zich bezighouden met zeemanswelzijn. Een groot aantal daarvan werkt samen in de International Christian Maritime Association.

Kerkinactie, Protestantse Kerk Nederland
De Protestantse Kerk Nederland ondersteunt onder projectnummer 770003 van kerkinactie het werk onder zeevarenden.

Buitenlandse missies in Nederlandse havens
In Rotterdam zijn de FinseNoorse, Deense en Zweedse zeemanskerken gevestigd.
De Duitse zeemansmissie is behalve in Rotterdam ook actief in Amsterdam .
De Britse Mission to Seafarers is actief in Vlissingen en Rotterdam.