Waterverftekening

Deze waterverftekening verbeeldt op een bijzondere manier het werk dat vanuit de zeemanshuizen gebeurt.