Welzijn varenden een recht

Enige jaren geleden heeft de Nederlandse regering een verdrag ondertekend waarin het recht op welzijnsvoorzieningen voor zeevarenden wordt verwoord. Het gaat om de Maritime Labour Convention 2006. Hierbij krijgt de regering enige jaren de tijd om de bepalingen uit te voeren. De Nederlandse Zeevarenden Centrale houdt hierbij de vinger aan de pols. Inmiddels is gebleken dat ons land achterloopt op haar buurlanden. De komende tijd wil de Nederlandse Zeevarende Centrale contact leggen met vakbonden en reders om te kijken wat hier aan kan gebeuren. En is het niet juist DE verantwoordelijkheid van de overheid om hier het voortouw te nemen? En is het eigenlijk niet zo dat in de Eemshaven, in Amsterdam-IJmond, Rotterdam-Rijnmond, de Moerdijk, Vlissingen, Harlingen en Schiedam en natuurlijk ook in Terneuzen, datgene gebeurt waar de overheid eigenlijk voor moet zorgen?

Hierbij speelt ook mee dat de kerkelijke financiering van het werk weer verder terug dreigt te lopen. Dit heeft voornamelijk te maken met het ledenverlies van de kerken, waardoor er minder gelden beschikbaar zijn. Wellicht kan de overheid de financiering van geestelijk verzorgers overnemen zoals dat onlangs bij de thuiszorg en de politie al is gebeurd.