Zeemanscentrale vraagt scherper toezicht MLC

Het is al enige jaren geleden dat de Nederlandse overheid een internationaal verdrag over het welzijn van zeevarenden heeft ondertekend. Hierin is onder meer vastgelegd dat zeevarenden (en binnenschippers) recht hebben op toegang tot de wal. De praktijk leert dat dit lang niet altijd het geval is.
inspectieauto

Op suggestie van een inspecteur ‘Leefomgeving en Transport’ van de Nederlandse overheid is deze dienst aangeschreven met het verzoek nadrukkelijker te gaan controleren hoe het gesteld is met de toegang tot de wal van zeevarenden. Dit verzoek is hier te lezen. Uiteraard zal t.z.t. het antwoord van de inspectie via de website te vernemen zijn.