Zeemanshuis Eemshaven geheel energieneutraal

Op 5 oktober 2017 zal de burgemeester van Eemsmond, mevrouw Marijke van Beek, de gasmeter uit het Zeemanshuis in de Eemshaven verwijderen. Alsdan zal het Zeemanshuis energieneutraal zijn en niet meer afhankelijk van gas!

In 2016 zijn op het hellend dak pal op het zuiden van het Zeemanshuis 48 zonnepanelen geplaatst. Deze zonnepanelen genereren op jaarbasis ca 12000 KWh. Ruim voldoende om het stroomverbruik van het Zeemanshuis op te vangen. Sterker nog, door het optimaliseren van het energieverbruik en het nemen van energiebesparende maatregelen blijft het jaarlijks verbruik beperkt tot ca 8000 KWh. Er is dus capaciteit over.

Veel bedrijven in Delfzijl en de Eemshaven voelen zich nauw betrokken bij het Zeemanshuis en haar activiteiten. Dit werk kan niet plaatsvinden zonder de sponsoring door het bedrijfsleven.

Pers en sponsoren worden hartelijk uitgenodigd voor een informele bijeenkomst op donderdagĀ  5 oktober om 15.00 uur in het Zeemanshuis, Borkumweg 2, Eemshaven. De burgemeester van Eemsmond, mevrouw Marijke van Beek, zal dan de gasmeter uit het Zeemanshuis verwijderen.Ook zal dan het nieuwe logobord onthuld worden.